Allt | Bas | 1 klass. valN:
Ordn Område Tryck Om
0POLITIK31
01Ödesfrågan1
011Svaret4
02Ideologi32
03Politiska metoder34
04Aktörer33
1MILJÖEFFEKTER45
2LIVSSTIL6
21Konsumtion8
211Materiekonsumtion9
212Tjänstekonsumtion10
22Välfärd7
23Global rättvisa11
3PRODUKTION12
30Produkter48
31Resurser13
311Energi17
312Mark14
313Vatten15
314Luft16
315Biosfär46
33Infrastruktur18
331Stad och land19
332Jordbruk21
333Industri20
334Byggnader22
335Transport23
336Handel44
337It24
34Information25
341Utbildning27
342Påverkan28
343Kultur5
344Forskning, utredning41
4EKONOMI30
41Tillväxt36
42Styrning37
43Finansiering39
44Balans38
45System49
9Prov 2
9 xxxxx40
91Prov å35
9111Prov xxxx43
912xx42
99999947