Kalle Petré Stockholm, Sweden 2022.01.28 Nr B86 MEJL Slutförvar på prov Till styrelsen för Kärrtorps S-förening, där jag är medlem

Hej styrelsen!

Vår partistyrelse har beslutat, att kärnkraftens slutförvar fungerar i 100 000 år. Det är självklart ingen som kan garantera något sådant. Det är nästan så länge som människorna funnits över huvud taget. Det är tio gånger den tid som kallas holocen, efter istiden, då mänskligt bra klimatförhållanden funnits. Det är 10 000 gånger den tid som kärnkraft existerat. Åtskilliga såväl politiska som geografiska revolutioner kan hinna inträffa under denna period. Osv.

Min åsikt är: Vi har kärnkraft. Avskaffa den i lämplig men snabb takt parallellt med att säker och förnybar energiproduktion förverkligas. Avfallet sparas tills eventuellt "generation 4" blir möjligt, vilket skulle reducera avfallstiden till "bara" 10 000 år. Under alla omständigheter har mänskligheten ansvaret att "desarmera" avfallet så gott det går. Det kan kosta, men är nödvändigt. Så ofarligt avfall som möjligt.

Under tiden kan man förvara avfallet "slutförvarsliknande". Det betyder kopparkapslar m m under jorden. Men inte ingjutet i bentonitlera, som försvårar oerhört att ta fram det igen vid behov. Så kan man förvara i några tiotal år, varefter man ser vad som hänt med kapslarna. Det blir ett experiment (om än väldigt tidsbegränsat), som idag saknas. En sån förvaring borde alla kunna enas om.

Jag föreslår, att Kärrtorps S-förenings styrelse uttalar sej för ett sådant förfarande.

bästa hälsningar
Kalle Petré, 0708 803 801