Kalle Petré Stockholm, Sweden 2019.10.02 Nr B80 Kommentar Upptakt Klimatriksdag 20 6 oktober håller Klimatriksdagen * ett upptaktsmöte * inför 2020. De skriver: "Målet med vårt arbete 2020 är att kritiskt granska den svenska klimatpolitiken och överlämna en väl förankrad akutplan för klimatet till våra riksdagspartier. " Jättebra!

En väl förankrad akutplan låter alldeles utmärkt. Det kan betyda, att
- vi på nästa klimatriksdag försöker samla oss till en HELHETSBESKRIVNING. Alltså inte endast motioner i avgränsade frågor som tidigare.
- vi söker FÖRANKRING i den omfattande klimatrörelse som uppstått det senaste året, liksom förankring hos alla de klimatorganisationer som finns (Naturskyddsföreningen, Föräldravrålet med flera). Jag ser gärna att vi också söker förankring hos klimataktiva medlemmar i alla Sveriges partier. Hos kyrkor, fackföreningar med flera. Inte minst bör tentakler sträckas ut globalt.

Klimatrörelsens utveckling den senaste tiden är ju mycket inspirerande. Många, unga, globala. Det den rörelsen sagt är, att politiken och samhället inte gjort och inte gör tillräckligt. Tyvärr ser vi inte en stor förändring av den bilden. Därför måste klimatrörelsen själv (med deltagande av alla dess medlemmar) utarbeta just helhetliga "akutplaner". Vad ska hända? Vad kan vi göra omedelbart och inom 10 år och 20 år? Inom Levnadssätt, Produktion, Ekonomi och Politik. Det ska vi tala om för politikerna. Men också driva på utvecklingen på alla fronter. Bland annat kan vi försöka odla fram förbättrade eller nya politiker inom alla partier.

Det här är ingen lätt uppgift, men den måste genomföras. Och klimatrörelsen måste hitta metoder för detta.

Mina tankar i dessa banor finns under utveckling på sajten Klimatprogram.se *.