Skål för alla

Öl och vin och sprit idag
är oss till ett gott behag.
Drick ett glas, ja kanske fyra.
Köp ej billig, hellre dyra.
Bjud åt vänner och kamrater,
staden, landet, alla stater,
kvinnor, män och tredje kön.
Fattig, rik får samma lön.
Inte mer, dock, än vi tål.
Skål!

/ Kalle, till kräftkalaset 18 augusti 2018