Kalle Petré Stockholm, Sweden 2017.04.29 Nr B5x
KOMMENTAR Tunn klimat-folkbildning
På senaste tiden har jag jobbat mycket med förberedelserna av Klimatriksdagen*, som ska hållas 2-6 maj 2018. Vi har då varit i kontakt med Abf gällande möjliga studiecirklar under tiden fram till dess. För att få lite klarare uppfattning om Abf, så kollade jag in deras hemsida. Men eftersom vi även pratat om andra studieförbund, så kollade jag vidare och hittade Studieforbunden.se*, där tio studieförbund fanns uppräknade. (Jag vet inte, om det finns andra.) Så jag gjorde samma sak med dem. Resultatet syns nedan. Nu är ju detta en snabbkoll. Idéskriften från Abf fick jag i handen, när jag var där. Liknande från andra har jag inte att jämföra med. Det finns säkert saker, som jag inte hittade eller som jag tolkade fel. Men i stort tror jag mina intryck stämmer.

Man kan inte påstå, att det pågår en massiv folkbildning gällande klimatet inom studieförbunden! Abf och Studiefrämjandet verkar ha mest klimat-nära verksamhet. Övriga nästan ingenting. På Abf handlade det om nio studiecirklar i hela landet. De har sju studiehandledningar. Bara en av dem är på ett lite mer övergripande plan, "12 klimatuppdrag". Hos Studiefrämjandet går det inte att se, vilka cirklar som faktiskt bedrivs. Men de har fjorton cirkelmaterial att ha som underlag. De verkar ha både flera övergripande och delämnen.

Jag hoppas verkligen, att det finns en massa bra saker, som jag inte lyckats hitta! För, det var inte en upplyftande läsning. Men det är ju detta som behövs - en massiv folkbildning om klimatet och hur vi ska rädda vårt klot och mänskligheten inom de planetära gränsvärdena. Klimatrörelsen (inklusive Klimatriksdagen) behöver nog titta närmare på denna fråga. Inte bilda eget studieförbund, utan se till att studieförbunden blir rejält bättre!

Nedan är fakta i målet.

Abf

Ämne "Hållbarhet" * "För att vara en mer hållbar organisation och skapa ett mer hållbart samhälle samarbetar ABF med olika organisationer, bland annat Klimataktion, som tillsammans har tagit fram ett studiematerial "12 klimatuppdrag" för den som vill göra något i klimatfrågan, men vet inte vad. Tillsammans med Fairtrade utbildar ABF ambassadörer samt har utbildat handledare som håller föreläsningar och utbildningar kring KRAV och ekologisk produktion. ABF är även medlem i Hela Sverige ska leva och engagerad i frågor om landsbygdsutveckling. Vi genomför även boendecirklar med omställningstänk, omställningscirklar, gör din egen el cirklar, statsodling i småskalig odling som drivs av hyresgästerna själva – mitt i stan."
Studiehandledningar "12 klimatuppdrag" (Klimataktions). Miljösmart mat. Modemanifestet. Lokal finansiering. Johan Ehrenbergs el-bok. Hållbar utveckling nu. Gatsmart odling.
Kurser Miljö, natur, djur: (Av totalt 34 kurser.)
Stadsodling (Bollnäs)
Solceller (Halmstad)
Återbruk (Söderhamn, Hudiksvall)
Miljötänk (Hudiksvall)
Klimatet är ditt (Sala, Västerås)
Miljön är din (Sala)
Omställningens tid (Surahammar)
Idéprogram Skrift utgiven 2016 på 36 sidor och 13 rubriker. Två rubriker relevanta.
- "Välkommen hit" (om flyk): "Krig fattigdom, miljökatastrofer och brist på framtidsutsikter tvingar miljer människor på flykt."
- "Välj solidaritet och hållbarhet": "Klimatkrisen visar tydligt att mänskligheten inte kan överleva utan att respektera planetens gränser. --- torka, översvämningar och extremt väder. Folkbildningen har en strategisk betydelse --- krävs längre demokratiska processer med längre tidsperspektiv än fyraåriga mandatperioder. --- balans mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Jordens resurser är ändliga och ojämt fördelade. Det behövs en helhetssyn --- tillväxt ska vara hållbar --- utan att kommande generationers möjligheter äventyras. --- ABF anser att demokratin ska vara överordnad marknaden. ---"

Studiefrämjandet

Miljö & samhälle
Hållbar livsstil
- Cirklar: Giftfri vardag. Energirevolutionen. Konsthantverk.Vår tid är nu. Vindkraft. Energi i hemmet. Jorden vi äter. Miljödiplomering. Hållbar omställning. Från oro till handling. Äpplet. Omställningens tid. Makt över maten. Meteorologernas väderbok.
- Energirevolutionen
- Hållbar livsstil, studieplaner
Omställning
Cirklar: Handelsavtalen. + samma som ovan.
- Café planet (35 orter)
- Framtidsveckan
- Omställning: Studieplaner och inspiration
- Klädbytardag
- Miljövänliga veckan 2016

Övriga

Bilda (Hittar inget)
Nbv Studiematerial: Klimatsmart matglädje
Sensus Verksamhet Hållbarhet: (Hittar inget)
Kurser: (Hittar knappt nåt)
Medborgarskolan Cirklar: I princip inget klimat eller liknande.
Folkuniversitetet Studiecirklar / Miljö, Natur, Teknik (113) / Hållbar utveckling (11): Turism. Permakultur. Hållbar utv. Ätbara växter i staden.
Ibn Rushd (Hittar inget)
Kulturens "Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald." Inget om klimat, miljö eller liknande ödesfrågor.