Kalle Petré Stockholm, Sweden 2017.03.19 Nr B5v
KOMMENTAR Jo, ab-skolor är höger!
Daniel Suhonen har trampat fel. Han skriver i en Dn-artikel * (19 mars) tillsammans med tre personer av annan politisk kolör än han själv om aktiebolagsskolor: "Det borde inte vara en höger-vänsterfråga".

Artikelns allmänna innehåll är bra. Den argumenterar för, att aktiebolag inte borde få äga skolor. Men mot slutet skriver de: "Det borde inte vara en höger-vänsterfråga utan det är en fråga om demokrati och om vilket samhället vi ska ha. När aktiebolagens sätt att fungera ställs mot de demokratiska principerna måste de demokratiska principerna ges företräde."

Det är bara det, att detta skulle kunna sägas om allt möjligt. Inte minst de ekonomiska företagen generellt. I dessa sätts aktiebolagens sätt att fungera mot de demokratiska principerna. Inför detta säger den som är mycket till vänster, att vi måste ha demokrati även i företagen och i landets allmänna företagsplanering. Någon form av socialism alltså. Den som är mycket till höger säger, att kapitalägarna vet bäst och marknaden visar oss vägen. Den som är väldigt mycket till höger är inte ens demokrat.

Det är inte vänstern som drivit fram privatiseringar och "friskolor". Det är högerpartier pådrivna av kapitalägarnas organisationer. Att påstå något annat är att dölja sanningen. Att svenska socialdemokrater inte lyckas hålla en vänsterposition i frågan är beklagligt, men det gäller tyvärr i mycket, t ex grundfrågan jämlikhet. Att jämföra med andra länder är vilseledande. Att andra Oecd-länder "inte vill ha alla de negativa effekter", betyder bara, att den allmänna opinionen bland folk och politiker inte har utvecklats lika mycket åt höger på denna punkt i dessa länder. Frågan är dock, om de inte lyckats klassdifferentiera lika mycket utan att ta till medlet "friskolor"? För att bryta upp "det jämlika Sverige" är friskolor och privatiseringar ett viktigt medel.

Ab-skolor leder till a-skolor och b-skolor. Det förstärker klassamhället och är inget annat än höger. Jag är besviken på Daniel Suhonens anlays. Det brukar jag inte vara.