Kalle Petré Stockholm, Sweden 2016.10.19 Nr B5t Ver 2
KOMMENTAR Trepartisystem - eller ett?
Dagens Nyheter har gjort två undersökningar av svenska riksdagsledamöters sympatier för Usa's presidentkandidater. 15 mars och 19 oktober. Den analys jag gjorde 15 mars, "Trepartisystemet", uppdaterar jag här.

Skrivet 16 mars

En intressant undersökning redovisades av Dagens Nyheter 15 mars. 100 riksdagsledamöter hade besvarat frågan om vem de vill se som USA's nästa president. Resultatet:
Sanders Clinton Trump Rubio Cruz
3047 15
S 15 17
V 10 1
Mp 4 4
L 1 6
M 9 5
C 4
Kd 3 4
Sd 3 3 1 2
Först ska sägas, att 249 alltså inte har svarat, så man kan inte dra för stora slutsatser. 8 har klumpats ihop till "annan", som har olika färg. Men ett mönster är ändå tydligt, som vore värt att undersöka närmare.

*** Det är lätt att se ett vänsterparti, ett mittenparti och ett högerparti.
*** Att nästan alla vänsterpartister föredrar Sanders är självklart.
*** Att sossarna delas lika mellan vänster och mitt känns helt rätt.
*** Att M och Kd delas lika mellan höger och mitt känns lika rätt.
*** Ungefär detsamma för Sd. Definitivt inget vänster där!
*** Mittenpartiet samlar de flesta! Och av alla "färger".

Betyder det här, att svensk riksdag domineras av en mitt som samlar de flesta i alla partier? Tål att tänka på! Och analysera vidare ...

Tillägg 19 oktober

Resultatet från Dn's enkät publicerad 19 oktober är följande.
Clinton Trump Ingen Ej svar
195 5 27 121
S 72 0 3 38
V 17 0 2 2
Mp 14 0 4 7
L 18 0 0 1
M 42 0 6 36
C 18 0 0 4
Kd 11 0 2 3
Sd 3 5 10 30
15 mars svarade bara 100 av 349. Denna gång 234. Stödet för Republikanerna finns nu bara hos 5 sverigedemokrater och Sd är dessutom djupt splittrat med största procenten som "inte vågar"(?) svara. De som inte vill stödja vare sej Trump eller Clinton är jämt utspridda över hela det politiska fältet. Och även här störst % av sverigedemokrater, bland annat Jimmy Åkesson själv.

Slutligen: Jämför med siffrorna från opinionen i Usa. Statistiskt mycket osäkra, men dock. 49 % Clinton och 42 % Trump. Så långt från svenska riksdagsledamöter. Frågan är vad svenska folket skulle säga i en motsvarande enkät.