Kalle Petré Stockholm, Sweden 2016.02.24 Nr B5s Ver: 1.1 4/3 korr stavfel
KOMMENTAR S Stockholm: Ekonomisk demokrati?
Igår hade Stockholms Arbetarkommuns representantskap ett möte, där det blev intressanta diskussioner och beslut om ekonomisk demokrati. En rapport* överlämnades med utgångspunkt i en Ssu-motion (B12) från årsmötet för ett år sedan. Repskapet ställde sej bakom beslutspunkterna, som jag förkortat här. (Läs hela rapporten*.)
  1. Arbetarkommun ska stärka löntagarägda företags möjligheter genom nya upphandlingslagen.
  2. LO aktivare utnyttja pensionsfonder för bättre arbetsvillkor, miljö och jämställdhet.
  3. Kommun o landsting stödjer nya löntagardrivna företag.
  4. Kommun o landsting utvecklar arbetsplatsinflytandet inom ägd verksamhet.
  5. ABF ska arrangera studiecirklar inför en stundande partikongress.
Rubrikerna för tänkta studiecirklar är Kapitalförsörjning, Fackliga rättigheter och Juridiken.

Så långt är det ju bra - men alldeles otillräckligt. Jag sa följande från talarstolen:

Rapporten är mycket intressant, men talar väldigt abstrakt. Konkretion om dagens ekonomiska värld är svag. Avfärdandet av tidigare årtiondens diskussioner sker för lättvindigt. Löntagarägande är en av flera metoder, som måste utredas seriöst för dagens läge.

På motion B12 till förra årsmötet gjorde jag följande notering:
”vilka åtgärder av offentligt ägande och andra kontrollmetoder som behövs, för att komma tillrätta med klimat- och miljöhot, tilltagande ojämlikhet och otrygghet samt hög arbetslöshet.” En liknande ekonomisk-politisk-social-ekologisk utgångspunkt saknas i rapporten.

Kapitalismen fixar inte detta. Därför behövs socialistiska åtgärder. Därför behövs Socialdemokraterna i Sverige, i Eu och globalt. Om Socialdemokraterna inte hittar metoder att fixa detta, så kommer Socialdemokraterna att försvinna. Den processen verkar ju vara på gång i många länder.

Socialdemokraterna hade en storhetstid, som delvis beskrivs i rapporten. Skapade ett jämlikt och bra Sverige och liknande i andra länder. Idag är det inte så. Då gick det att radikalt förbättra samhället med försiktighet mot kapitalismen. Idag går det i stället bakåt på många sätt. Den vilda kapitalismen bekämpar med stor styrka jämlikhet och klimat med mera. Och Socialdemokratin är paralyserad. I stället växer de fascistiska krafterna i Europa med folkligt stöd.


Jag föreslog sen som grund för det fortsatta arbetet och studiecirklarna:
”Vilka former för ekonomisk demokrati behövs för att komma tillrätta med klimat- och miljöhot, tilltagande ojämlikhet, otrygghet och hög arbetslöshet? ” Alltså: Om man inte motiverar socialistiska åtgärder på ett väldigt konkret sätt, då kommer man att hamna i "att det i dagens Sverige varken finns opinionsmässigt stöd eller politiska möjligheter att göra omfattande ingrepp i äganderätten såsom löntagarfonderna eller statligt ägande kräver", vilket är styrelsens åsikt.

Jag liksom de flesta andra skulle ju vilja, att jämlikhet och klimat fixar sej utan stora ingrepp i ekonomin, eftersom det är svårt. Men man kan inte bygga politik på önskedrömmar.

Slutsats:
Fakta:
Är kapitalismen "vild"? Behöver den "tämjas"?

Jag kan väl lägga till, dels att jag fick applåder för mitt inlägg, främst från Ssu-arna, och dels att det blev omröstning om mitt förslag. Ordförande "bedömde", sa han, att de uppsträckta händerna mot var fler än för mitt förslag. Jag gjorde samma bedömning och hade alltså nästan majoritet. Inte så dåligt!