í
STATISTIK Riksdagsval netto 2015.03.04
Alla siffor i % av röstberättigade
Kommentar *
År Rg S V Mp Andra Borg M C Fp Kd SdN Övr Skolk Sd+Sk
1914 hölls två val.
Rg = Rödgrönt = S + V + Mp
V inkluderar Sp under åren 1932-44.
Andra = icke Rg
Borg = M + C + Fp + Kd
Fp inkluderar Lib under åren 1924-32.
Sd och Nyd läggs ihop.
Källa *