Kalle Petré Stockholm, Sweden 2014.12.05 Nr B5k
KOMMENTAR Säger väljarna bottenbetyg?
Dn har låtit Ipsos göra en undersökning bland väljarna. Dn’s slutsats är, att väljarna ger regeringen underbetyg. ”Väljarna dömer ut en S-Mp-regering” är rubriken på nätet. Men frågan är hur man ska tolka detta. Titta på tabellen.

2 % - S, Mp
14 % - S, Mp, V
19 % - M, C, Fp, Kd
26 % - S blocköverskridande
14 % - M blocköverskridande
10 % - annan regering
15 % - osäker, vet ej

Oj, bara 2 % föredrar den nuvarande regeringen. Katastrof för S och Mp!
Men titta en gång till.
Hela tabellens procentsiffror blir 100 %. Siffrorna gäller alltså inte dagens verkliga situation, utan vad de tillfrågade skulle vilja ha. Och man kan inte välja flera olika. Det betyder alltså inte, att bara 19 % föredrar alliansen. De har ju omkring 40 % i allmänna opinionsmätningar. På samma sätt måste man se alla övriga siffror. Och då ...
26 % är den största siffran. De vill se en blocköverskridande regering med S som ledare. Och det är ju just det som Löfven har velat åstadkomma. Även Mp är för en sådan regering i detta läge.
Mycket färre vill se en blocköverskridande regering med M i ledningen.
Sen kan man ju lägga ihop 2 % för S+Mp med 14 % för S+Mp+V och få 16 %. Det är inte så långt till Alliansens 19 %.
Och man kan lägga ihop dessa 16 % med de tidigare 26 % och säga, att det är 42 för Löfven. Samtidigt kan man plussa Alliansens 19 till 14 för M’s blocköverskridande och få 33 för Kindberg Batra.
Resultat: S-regering 42 %, M-regering 33 %. Inte så dumt.
Dessa kommentarer ger inte Dn. Förstår de inte, eller har de medvetet valt att vinkla?