Valborg
Betänk
hur kall och regnig
så mången Valborg varit
Men sången
fyller oss
med kärlek
Och brasans
flammors värme
ger hopp och tro
Det ska åter
bli sommar
Världen ska fyllas
av sol
Kalle, 30 april 2014