Kalle Petré Stockholm, Sweden 2013.10.15 Nr B53
KOMMENTAR De e kapitalismen
I Dagens Nyheter idag skriver Kajsa Borgnäs en helsida * om att det är kapitalismen som är huvudboven gällande klimathotet. Det är bara att hålla med.

Det betyder, att det är kravet på kapitalets förmering som driver den utveckling, som ingen verkar kunna stoppa. Kajsa Borgnäs skriver, att det är meningslöst att "bekämpa konsumismen", om man inte samtidigt "tar tag i kapitalismen". Men om kapitalismen är det väldigt tyst. Och det får som konsekvens, att man allt mer förespråkar "hållbar tillväxt", som ju implicerar att tillväxt inte ska ifrågasättas, i stället för att tala om "hållbar utveckling", som ju öppnar för all nödvändig analys av "ekonomisk-politiska mekanismer".

Bra! Men vad ska man göra åt'et? Det skriver Kajsa Borgnäs inget om. Jag vet inte om hon har några svar, som skulle vara meningsfullt att foga in i denna artikel. Det hon främst gör, är att kräva dörröppning. Analysen, diskussionen måste handla om huvudsaker, inte underordnade faktorer. Och det är bra till att börja med. Jag hoppas på fortsättning även i Dn.

"Kan kapitalismen stävjas?" frågar Kajsa Borgnäs. Är frågan egentligen så komplicerad? Det är väl bara att störta kapitalismen och införa en god socialism, där människorna har den verkliga makten ... Näe, det tror jag inte på. Men jaa, det är ju ändå det som behövs.

För fyrtio år sedan hade man måst lägga till, att "den reellt existerande socialismen" var en jämförbar skurk - även vad gäller miljöförstöring. Det är alltså inte "bara att avskaffa kapitalismen" (vilket inte Kajsa Borgnäs föreslår). Och, naturligtvis, ska man ha någon chans att vinna en diskussion, så måste det inte finnas några tvivel på den punkten. Sen finns det ju de som tror på en revolutionär socialism utan den stalinistiska, förkvävande diktaturen. Och visst, det kanske blir bra, men ingen har ju haft en erfarenhet av det drömsamhället. I grund och botten - vad är det som behövs? Jo, just "stävjande". Man behöver inte nödvändigtvis säga, att det är "kapitalismen" som måste stävjas. Det är den vilda karaktären av samhällsekonomin, som vi behöver ändra på. Vi behöver kontroll. Och den kontrollen kan inte uppnås utan grova ingripande i de "ekonomisk-politiska mekanismer" som utgör kapitalismen. Det ingripandet kan man kalla socialism. Människorna dominerar ekonomin i stället för att ekonomin dominerar människorna. Frågan är: Hur mycket och vilket slags socialism behövs?

Vi behöver "förändra systemet" och för det behöver vi "förstå dess mekanismer" skriver Kajsa Borgnäs. Men förstår vi inte redan ganska mycket? De ofantliga penningmängder som vilt rusar hit och dit genom cyberrymden, som plötsligt får banksystemet att tvärstanna (2008), som likt en katt kan jaga Greklands innevånare som råttor, som tvingar politiker att tala om "hållbar tillväxt" - är saker som man kan förstå. Och man kan dra slutsatsen, att dessa penningmängder måste tyglas. Och det tycker nog väldigt många människor, även politiker på högsta nivån. Men de kan inte.

Egentligen tror jag inte, att det är systemet sådant det är i dag, den aktuella kapitalismen, som måste förstås så mycket bättre. Det som behövs är att förstå, vad man ska göra åt den. Vilka åtgärder krävs? (Kapitalindragning t ex?) Det är ett ekonomisk-politiskt program. Hur får man gehör för dessa åtgärder bland breda folklager? Det är folkrörelsefrågan och demokratin.

Politikerna behöver kunna säga: "Stopp och belägg" utan att skapa kaos och förlora val. Och det behöver kunna peka ut en riktning: "Vart ska vi?" Men varje sådan riktning måste vara delvis osäker. Politiker på alla nivåer måste kunna bromsa och gasa efter behov, och svänga höger eller vänster för att parera. Det kan de inte idag. De kan bara gasa som allmän regel (= tillväxt), eller tokbromsa i undantagsfall (Grekland).

En huvudfråga idag är att bekämpa paradigmet "hållbar tillväxt". Klä av det för den bluff den är. I stället återgå till "hållbar utveckling" och sätta stopp i alla någorlunda rika länder för det som av ekonomer och politiker kallas "tillväxt".

En sak till. Rubriken på Kajsa Borgnäs artikel är: "Därför kan klimatfrågan inte lösas vid kyldisken". Helbra rubrik! Men ... kyldisken i sig är ett jättedilemma. Vi förbrukar för mycket av jordens resurser och förgiftar därigenom naturen och människorna. Man talar om tre jordklot för svenskarnas räkning. Detta måste människorna förstå. Men de vet ju samtidigt, att det är kapitalismen som gett dem mycket av det överflöd som vi idag mår gott av. De socialistiska förändringarna måste också innebära, att människorna förmår säga "stopp och belägg" även till sin egen konsumism - och förstå att det får konsekvenser för kyldisken.