Från land till land
Vi måste gå från stat till stat
i en oändlig ring
emot ett inhumant klimat
av överflöd av ting

"Det räcker" vill vi ropa ut:
"Enough! Assez! Genug!"
Vårt syre är på väg ta slut
Vårt sinne blir på tok

Låt den som ännu lider brist
få skydd och hus och mat,
få bli en äkta världspartist,
få vatten, sol, klimat!

Men ekologens höga skrik
gör ekonomen tyst
Hans tillväxt-dogmatik
är inte värd ett knyst

Vi måste knyta nya band
Vi måste ställa om
En evig ring från land till land
Kom med! Kom med! Ja, kom!

Kalle, 28 september 2013
---
(Med anledning av dagens klimatdemonstration *)