Kalle Petré Stockholm, Sweden 2013.09.16 Nr B4y
KOMMENTAR Två ord
"Nödvändig klimatomställning" skrev Stefan Löfven i Dagens Nyheter 14 september. Det var en helsidas debattinlägg, som bjöd in Reinfeldt till debatt inför valet. Två ord var vad Löfven skrev om mänsklighetens ödesfråga. Och i den debatt som idag, två dagar senare, blev av i teves Aktuellt, saknades dessa två ord helt.

De stora miljöfrågorna - främst klimathotet, sötvattenbristen, förgiftning, artutrotning - hotar faktiskt mänsklighetens existens i någorlunda anständiga former. Det kan inte vara en detalj bland andra i någon valrörelse i något land. Därför är det helt orimligt att reducera till två ord.

Jag håller med om det mesta Löfven skriver. Mot "Ökad arbetslöshet, fallande skolresultat, vidgade klyftor och sprickor i välfärden." Kanske inte i alla delar. Vad som till exempel händer med vinsterna i välfärlden återstår att se efter regeringsbytet. Men den allmänna inriktningen är åt rätt håll. Det är bra.

Helt fel dock är att inte lyfta upp klimatet och andra stora miljöhot till en huvudfråga i valet. I stället är konkurrens och tillväxt de viktigaste nyckelorden. Löfven förmår inte tackla frågan om att tillväxtkurvan måste brytas. Tillväxt har hittills betytt mer materiell konsumtion, med mer CO2-utsläpp och överuttag av ändliga resurser. Mycket pekar på, att det sambandet skulle kunna minskas en del, men inget tyder på att det skulle kunna brytas. Det går inte att "rädda världen" utan att bryta med tillväxtpolitiken.

S-kongressen i våras beskrev miljöfrågorna på ett ofta utförligt och korrekt sätt. Som allvarliga hot mot mänskligheten. Men inga åtgärder med motsvarande potens föreslogs. Därför måste alla människor - socialdemokrater och andra - protestera och kräva konsekvens och rimliga ställningstagande. Genomför de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med de hot som beskrivs av partiets kongress! Kräv mycket mer än två ord - undanskymda och till intet förpliktande!