Kräftor kräfva

”Kräftor kräfva dessa drycker!”,
är en gammal fin paroll.
”Jag ger fan i vad folk tycker.
Jag kan styra. Jag har koll.”
Men betänk vad konsekvenser
knark och sprit och droger får.
Var nu varsam med sentenser!
Drick försiktigt! Skål! Gutår!

Kalle, 31 augusti 2013