Kalle Petré Stockholm, Sweden 2013.03.05 Nr B4k
DIKT Men lessen ...
(Inför arbetarkommuns repskap 12 mars.)

Jag har läst styrelsens skrift om processen *
för valkandidering. Men, lessen,
jag saknar det mest uppenbara
att den ska helt öppen vara.
Det betyder för mej rätt och slätt
publik dialog via internet.
Gör processen till politik,
engagera vår egen publik.
Såväl Muhammed som Lisa
ska få sitt samtycke visa.
Och har de ett bättre förslag,
gärna för mej, säger jag.

---
Förklaring:
- "Företrädare som vinner val". Absolut!
- Hearing (kandidatmingel), jättebra. Men kanske också "reading". Offentlig sajt, där alla nominerade kan skriva och beskrivas. Tjatta med varandra och offentligheten. Den som är duktig på hearing och reading borde har goda förutsättningar att vinna val.
- Öppenhet borde betyda öppet från början till slut inför alla medlemmar och inför offentligheten. Med öppenhet startar man en politisk process för alla intresserade, vare sig de är medlemmar eller bara sympatisörer. Ju fler som engageras tidigt, desto större chans till många valarbetare på slutet.