Kalle Petré Stockholm, Sweden 2013.03.12 Nr B4j
Kommentar Eu-omröstning ointressant
(Kommentar skriven i Facebook-gruppen "Vi vill också rösta om Eu!" *.)

Vad är detta för "grupp"? Jag har blivit "tillagd" utan att bli tillfrågad. Och inte kan jag ser hur man ska ta sig ur. Den här gruppens uppbackare verkar inte höra till demokratins förespråkare. Jag misstänker att de flesta i "gruppen" är kidnappade på samma sätt som jag.

Dessutom vill jag inte ha en Eu-omröstning i största allmänhet. Att ta Cameron som förebild låter alldeles förskräcklig i mina öron. Han har bara en sak i huvudet: Det som är bra för brittiskt kapital och överklass (ja, okej då, även för delar av "medelklassen").

1. "att den militära alliansfriheten inte hotas". Sverige är nästan med i Nato. Det hade vi varit även om vi (som Norge) stått utanför Eu.

2. "att den svenska modellen på arbetsmarknaden inte undergrävs". Det är inte Eu som krävt jobbskatteavdrag och höjt A-kasseavgifterna. Hoten mot "svensk modell", eller låt oss i stället säga mot svensk arbetarrörelse, kommer från svenska kapitalister och högerpolitisker och från globala kapitalister och högerpolitiker. Har nån hört talas om Warren Buffets uttalande om den pågående klasskampen, som hans klass vinner? För eller emot Eu, för eller emot Norden, för eller emot Sverige (som vissa Norrlänningar säger) - allt detta är främst stickspår.

3. "att vi har juridiskt bindande rätt att välja att stå fria från euron". Det lär dröja mycket, mycket länge innan någon vågar ställa frågan om svensk anslutning till euron.

4. "att Sverige har haft en bättre ekonomisk utveckling än de länder som infört euron som valuta". Enligt Eu-statistik (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114) har Euroländerna 2003 en bnp/p på 110 jämfört med alla 27 ländernas 100. År 2011 är förhållandet 108 mot 100. Inte så stor skillnad. Sverige är ett litet, men starkt kapitalistiskt land. Det har inte så mycket med Eu att göra. (Sverige gick under perioden från 124 till 127.)

Ska man rösta om Eu, så ska det vara för att åstadkomma något bättre. Det betyder att rösta om ekonomiska och sociala åtgärder som gör Europa mer jämlikt, mer jämställt, mer ekologiskt hållbart. Det är knappast Camerons avsikt. För att gå framåt krävs global (och europeisk och svensk) klasspolitik. 1900-tals-nationalism leder inte framåt. Det avgörande är inte medlemsskap i Eu.

(Tillägg: Jag fick tips om att man kan trycka på en viss knapp för att gå ur gruppen. Det gjorde jag efter att ha skrivit ovanstående. Sen försvann det jag skrivit. Så praktiskt. Bara ja-sägare kommer till tals. Så funkar mycket av friheten på Internet: grupper avskiljer sig från varandra.

(Tillägg 13 mars: Jag har nu också tryckt på knappen Anmäl. Och jag har skrivit följande till Facebook: "Facebookgruppen 'Vi vill också rösta om Eu' har lagt till mej utan att fråga om lov. Mitt namn och min bild fanns i listan. Detsamma har gällt andra personer som jag haft kontakt med. Det verkar som om många personer på deras lista är tillagda på samma sätt. Jag har nu "gått ur" gruppen. Jag anser att gruppen beter sig bedrägligt. Är det lagligt? Varför är det möjligt att agera så? Grundreglen borde vara som med Facebook-vänskap: Vänskapen måste godkännas av bägge parter.")