2012
01.01ProgramGlobal reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhetv
2011
02.07ProgramGlobal reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhetv
01.24ProgramGlobal reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhetv
2010
12.12ProgramGlobal reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhetv
10.13ProgramGlobal reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhetv