Vår vår
Efter vinterns vila vill
vi av vårrus spritta till
Se hur solens sköna strålar
lättar luften, landskap målar

Känna kärlek kittla,
kvällens koltrast kvittra
Lukt av barrskog blir
lyckans elexir

Sådan önskan, sådan vilja
Blygsam sippa, yvig lilja
Blott - den tysta tankens röst:
Kommer sommar, kommer höst !

Kalle, 5 maj 2013