Kalle Petré Stockholm, Sweden 2012.05.29 Nr B42
Kommentar Dark Mountain - ett tomt manifest
Det finns en rörelse som kallar sig Dark Mountain. (Se deras engelska * och svenska * hemsidor.)

Dark Mountain grundar sig på ett manifest*. Jag har läst manifestet (på engelska) och inget mer. Men med ett manifest som är så tomt, så finns ingen anledning att fördjupa sig i frågan. Visst kan man tänka sig att rörelsen kan bidra en del till diskussionen om vår nuvarande mänskliga utveckling och hur framtiden kan te sig. Jag välkomnar deras skaparkraft, men konstaterar, att med detta tomma manifest, så kan resultatet bli fullständigt vad som helst. Det finns ingen vare sig social, ekonomisk eller ekologisk riktning i manifestet som kan vägleda.

Manifetet konstaterar, att civilisationen har hamnat i en stor kris - ekonomskt, socialt och ekologiskt. Till det kan man säga både ja och nej. Framförallt för att manifestet inte definierar vad man menar med detta. Manifestet påstår, att civilisationen håller på att gå under. Det är möjligt, men inte bevisat. Framförallt är det väl så, att manifestförfattarna inte ser någon väg framåt för civilisationen. Därför förespråkar man "avcivilisering", vad det nu kan betyda.

Man använder ordet "ecocide", som väl ska betyda "mord på ekosystemet". Vi står alltså inför ett ekomord. Anledningen är civilisationen, vilket betyder, att människan har ställt sig utanför naturen i en "människobubbla", som tror sig kunna kontrollera naturen. Det låter intressant. Det ligger väldigt mycket i ett sådant påstående. Men vad ska vi göra då? Black Mountain ställer sig uppgiften att ändra det som skapat civilisationen, nämligen de berättelser och myter den lever på. Det är det enda. "Ekomord kräver ett svar. - - - Det behövs artister." Ja, nog behövs artister för att omforma världen till anständighet och hållbarhet. Men Dark Mountain vänder uppochner på sambandet. Varje samhälle har berättelser, som håller samhället vid liv. Men berättelserna kommer inte först. Berättelsen om att "Gud först skapade mannen och sedan kvinnan" kom inte före manssamhället utan som ett resultat av att mannens dominans över kvinnan. Idéer och känslor som skapas genom reklamen kommer inte före de produkter som ska säljas, utan till stöd för att få sälja (och tjäna pengar). Nya eller andra berättelser behöver skapas eller framhävas. Men de måste bygga på en rörelse för förändring. Den rörelsen måste ha mål. Utan mål kommer inga berättelser att skrivas, målas, sägas. Man kan inte starta med en vilja till nya berättelser. Det leder ingen stans, eller snarare kan leda vart som helst, och troligast ut i tomma intet. Manifestet avslutas med åtta principer. Jag återger dessa nedan och väver in kommentarer med röd kursivstil.

The eight principles of uncivilisation ‘We must unhumanise our views a little, and become confident
As the rock and ocean that we were made from.’

1. We live in a time of social, economic and ecological unravelling. All around us are signs that our whole way of living is already passing into history. We will face this reality honestly and learn how to live with it. ["social, economic and ecological" är en vanlig fras, ibland följt av ordet "hållbarhet" för alla tre. Jämför min vebbsajts ord "jämlikhet, produktivitet och hållbarhet", som anger inriktning. "Vårt levnadssätt" utvecklas fortfarande i samma riktning och håller tyvärr inte "redan" på att förpassas till historien.]
2. We reject the faith which holds that the converging crises of our times can be reduced to a set of ‘problems’ in need of technological or political ‘solutions’. [De menar antagligen ingen lösning "inom systemet". Men anger ingen annan lösning heller.]
3. We believe that the roots of these crises lie in the stories we have been telling ourselves. We intend to challenge the stories which underpin our civilisation: the myth of progress, the myth of human centrality, and the myth of our separation from ‘nature’. These myths are more dangerous for the fact that we have forgotten they are myths. [Att färre människor svälter i Sverige idag måste nog anses som en framgång, "progress". Detta är ett resultat av mänskligt ingripande, "human centrality". Dark Mountains hemsida vore inte möjligt utan idén om att människan kan förändra (och åtminstone delvis) behärska, "separate from" naturen.]
4. We will reassert the role of storytelling as more than mere entertainment. It is through stories that we weave reality. [Var och en som diskuterar budskapet i en film, bok eller dataspel är ett konstaterande, att verket är mer än underhållning. Så sker redan idag av miljarder människor då och då. "Historier" är dock bara en del av vävandet av våra liv.]
5. Humans are not the point and purpose of the planet. Our art will begin with the attempt to step outside the human bubble. By careful attention, we will reengage with the non-human world. [Planeten har inget syfte. Möjligen har Gud ett syfte med planeten. Försök gärna kliva utanför bubblan. Men deltag i diskussionen om syftet, om målet, om mänsklighetens framtid. Mitt mål är jämlikhet, ekologisk hållbarhet och försvar för en hög produktivitet. Vilket mål är Dark Mountains?]
6. We will celebrate writing and art which is grounded in a sense of place and of time. Our literature has been dominated for too long by those who inhabit the cosmopolitan citadels. [Det här låter nästan gulligt och gröna-vågigt. I antropocen finns inte många fläckar på jorden, som inte kontrolleras eller oerhört starkt berörs av "the cosmopolitan citadels". Det är just därför det behövs ett globalt program och en global aktivitet för dramatisk förändring.]
7. We will not lose ourselves in the elaboration of theories or ideologies. Our words will be elemental. We write with dirt under our fingernails. [Berätteler förmedlar ideologier, medvetet eller omedvetet. Det kommer även era berättelser att göra. De behöver inga teorier. Det räcker tydligen med den som säger, att allt går åt skogen. Men den definierar de kanske som något annat än en teori. "Smuts under naglarna" - oj! Jag har varit svarvare i 15 år. Duger det? ]
8. The end of the world as we know it is not the end of the world full stop. Together, we will find the hope beyond hope, the paths which lead to the unknown world ahead of us. [Framtiden är alltid okänd. Inget i manifestet talar för, att Dark Mountain kommer att hitta framgångsvägarna.]
Tomhet kommer inte att leda till världens räddning. Jag avstår från att gå med i Dark Mountain.