Kalle Petré Stockholm, Sweden 2013.07.10 Nr B39 Ver 3
NOTIS Social Ekologi - studier
Åt Stockholms Arbetarkommun har jag utarbetat ett studiehäfte om miljö *. Det handlar om miljöfaror i antropocen och hur de ska bemötas. Häftet finns utlagt på en särskild vebbsajt SocialEkologi.se *.

Läs det första avsnittet i häftet för att få reda på vad orden antropocen och social ekologi står för. Häftet * har följande innehåll:


1 Miljöfaror
1.1 Antropocen och "social ekologi"
1.2 Klimat
1.3 Artdöd, ozonhål, resursbrist ...
2 Ett hållbart Stockholm
2.1 Program för stan och länet
2.2 Du själv och din närmaste omgivning
3 Det gröna folkhemmet
3.1 Arbete och ett anständigt liv
3.2 Miljöpolitikens möjligheter
4 Rädda världen!
4.1 'Hållbar tillväxt' eller 'steady state'
4.2 Global rödgrön politik

En studiecirkel bedrevs under våren 2012 av Bromma Socialdemokrater. Under höste 2012 har denna studie infogasts i Stockholm Arbetarkommuns studieplan och en studiecirkel genomfördes. Intresseanmälan för fler cirklar kan lämnas per mejl till mej *.

Välkommen också med synpunkter på innehållet till mej *.