Kalle Petré Stockholm, Sweden 2012.01.09 Nr B37
Kommentar Vad gör S mot vinst i välfärden?
Carema har skapat rejäl motvilja mot privatiseringsvågen. Till och med borgarna har dragit örona åt sig på olika sätt. Idag kom ett meddelande från "Upprustad välfärd utan vinstintressen, NU!" * Man vill samla "Fackföreningar, politiska organisationer, brukarföreningar, föräldragrupper, gräsrotsaktivister, oorganiserade m.fl" till protestaktioner. Några paroller de vill enas om är:
- Slut på privatiseringarna!
- Återta upphandlad äldreomsorg, handikappomsorg och sjukvård i offentlig regi!
- Låt vård, skola och omsorg kosta! Stopp på neddragningar och vikariestopp i kommun och landsting!
- Höj lönerna i världens viktigaste yrken! Jämställda löner 2012!
- Inga fler riskkapitalister i välfärden! Använd vinsterna till höjd kvalitet istället för direktörsbonusar!
- Ställ de ansvariga till svars! Kommun-, landstings- och stadsdelsledningar både chefer och politiker, måste hållas ansvariga för vanvården! återta verksamheterna under gemensam och demokratisk kontroll eller avgå!
- Vård och omsorg för brukare och personals bästa!
- Rusta upp välfärden, pengarna tillbaka!!!
Det ser inte helt fel ut. Även organisationen "Gemensam Välfärd" * manar till kamp. Vilka som står bakom dessa två framgår inte tydligt. En länklista på Gemensam Välfärds hemsida innehåller bland annat LO-distriktet i Stockholms län och Klimataktion. Betyder det, att de är medlemmar?

Inom Socialdemokratin finns inte samma tydlighet. En del uttalanden ja, men var är uppmaning till demonstration? Det skulle behövas. Dessvärre är inte frågan om vinst i välfärden färdigbehandlad inom S. Många (inklusive kongressen 2009) säger att kvaliteten är det viktiga, inte vem som är utförare. Lätt att säga. Men den tydliga kvalitetskontrollen uteblir. Är det möjligt att tänka i kvalitetssäkringstermer när det gäller vård och omsorg av människor? Otydligheten resulterar nog i brist på protestorganisering ...