Karl Petré Stockholm, Sweden KOMMENTAR Reinfeldt mot konsumtion? Nr B30 2011.10.27
í
KOMMENTAR Reinfeldt mot konsumtion? 2011.10.27
"Konsumtionsamhället - är det livets mening? Flest prylar när vi dör vinner - är det det som är syftet? Och också den här tanken om att om alla konsumerar lika mycket som vi - klarar världen av det, totalt sett? " Så sa Reinfelt på Moderaternas partistämma. Jämför det med vad som stod i S-partistyrelsens dokument inför kongressen i mars: "Om hela världen hade den resursförbrukning som vi har i Sverige skulle det behövas över tre jordklot för att försörja jordens befolkning."

Detta är ju fantastiskt! M och S ense om att konsumtionshetsen ska stoppas för att jorden måtte räddas. Nja, så får man nog inte tolka vare sig S eller M. Verkligheten lär fortsätta med den religiösa tillväxt-fanatismen som ledstjärna. Uttalandena fångar upp stämningar som finns relativt brett hos folket. Men vare sig Juholt eller Reinfeldt har nog några ambitioner att göra sakpolitik av detta. Bara ideologisk politik.

Man bör dock ta dem på orden. Både S och M öppnar en frågeställning. De som har svar, bör arbeta för att föra in dessa i poltiken mitt med hjälp av dessa citat. Vi måste analysera vad som hindrar S och M att fördjupa frågeställningen och vi måste hjälpa partierna på traven för att hitta realistiska svar.

Min tro är, att M aldrig kommer att komma fram till en fördjupning och ett svar. Det kommer till varje pris att hitta undanglidningar och irrvägar. De är överklassens och kapitalismens parti. För överklassen och kapitalismen har denna frågeställning inte en realistisk och för folkflertalet anständig lösning. Annorlunda är det med S. Inte så att en lösning och ett bra svar är på gång. Men det är där som svaret måste formuleras och lösningarna måste utformas. För det är bland S-väljarna, bland "vanliga människor", som det enda realistiska är att hitta en anständig lösning.