Karl Petré Stockholm, Sweden REFERAT Mini-S-debatt om 3 jordklot Nr B2v 2011.05.18
í
REFERAT Mini-S-debatt om 3 jordklot 2011.05.18
I en Facebook-grupp inför Stockholms Arbetarkommuns årsmöte skrev jag 8 april några kommentarer till ett dokument från styrelsen. Det resulterade bland annat i följande minidebatt.

Jag
"Tillväxt och jämn fördelning" - detta är socialdemokratin idag. Men detta rimmar inte med frasen från partistyrelsens dokument inför kongressen: "Om hela världen hade den resursförbrukning som vi har i Sverige skulle det behövas över tre jordklot för att försörja jordens befolkning." Förklara för mig det som partistyrelsen inte bryr sig om att förklara. Med siffor gällande bnp, resursåtgång (peak oil, metaller ...) osv. Hur kan man förorda tillväxt, när vi redan idag förbrukar tre jordklot? Besinning kamrater! Ta konsekvensen av att "själva livet på jorden hotas", som det står i dokumentet.

Svar
Kalle; nu förstår jag inte riktigt hur du menar. Självklart måste vi ha en inte minst ekologiskt hållbar tillväxt. Men det kan ju inte innebära att vi på något sätt är mot tillväxten som sådan. Tvärtom menar jag. Det är genom att vi blir fler som jobbar och att vi gör saker samartare än vi gör dem idag vi lägger grunden för att kunna uppnå våra andra mål som jämlikheten, friheten tex.

Dessutom finns det ju också ett omvänt samband; då ojämlikheten idag är en av våra stora hinder för just tillväxt. Jag tänker på bristande integration och diskriminering, att kvinnor fortfarande inte tillåts delta i samma omfattning som män på arbetsmarknaden, ohälsa och (verkligt) utanförskap. När vi kämpar för bättre skolresultat även i förortens skolor är det ju bra både för jämlikheten, för alla människors frihet men också för den långsiktiga tillväxten.

Det finns också ett direkt samband mellan det ekologiskt uthålliga och ekonomisk tillväxt. Genom att ligga i framkant runt ny grön teknik bidrar vi både till en omställning till ett hållbart samhälle och till ökat välstånd, jobb, etc.

Jag tycker verkligen inte att vi socialdemokrater ska vara rädda för tillväxten. Den har varit vår vän, och den är vår vän även i framtiden. Att tro att vi måste bli fattigare för att kunna lösa världens problem är både politiskt väldigt svårt, och dessutom förmodligen helt fel i sak.

Eller hur menar du?

Jag
Jämlikhetsanden: Första stora stegen i tillväxt ger stor nytta. Sen blir man inte så mycket lyckligare.

3 jordklot: Resursförbrukningen ökar hela tiden. Inget tyder på avtagande. Det går inte ihop. När ska vi sluta öka resursuttaget? Aldrig? Eller när vi tvingas för att resurserna tar slut?

Jämlikhet: Bra för tillväxten när den behövs. Men framförallt bra för de som annars skulle vara fattiga och för hela samhällsklimatet. (Åter: Jämlikhetsanden.) Den stegrande ojämlikheten (i Sverige o världen) är en del av globaliseringen. Det krävs globala åtgärder mot det allt starkare "kapitalet". Vi har inget program för det. Kriskommissionen var lite på spåret, Weiderlich visar inte någon lösning där. Juholt vill avskaffa barnfattigdomen. Det kräver rejäla åtgärder. Var är dessa?

Jämlikhetsanden och Tim Jackson är en bra kombination. Partistyrelsen är inte i närheten av detta. Men Kriskommissionen är nära.

Svar
Nä, vad Jämlikhetsanden säger att i fattiga samhällen är tillväxten i sig det viktigaste för lyckan, i rikare samhällen blir fördelningen viktigare. Och det är säkert riktigt. Därför understryker styrelsen också vikten av en jämlik fördelning. Men det finns ingenting i jämlikhetsanden - vad jag har kunnat hitta - som säger att tillväxt är dåligt. Ens för rika samhällen. Som socialdemokrater har vi dessutom nästan hundra års politisk erfarenheter som säger oss att jämlikhet är lättare att åstadkomma när det finns ett ekonomiskt överskott att fördela. Det kanske man också kan ta med i beräkningarna.

Och min poäng är att tillväxt skapas på två sätt. Genom att vi blir fler som jobbar, och genom att vi gör saker smartare. Till exempel genom ett effektivare resursutnyttjande som inte sliter lika mycket på ändliga tillgångar. Som vår miljö. Eller för den delen människor. Det tycker jag är bra och eftersträvansvärt.

Och ska vi komma åt barnfattigdomen så kräver det resurser. (Tekniskt sätt skulle vi iof kunna komma åt den relativa barnfattigdomen genom att göra alla andra fattigare. Men det är ju varken särskilt smakfullt eller det minsta politiskt möjligt.) Dessa resurser är betydligt lättare att hosta fram om ekonomin som helhet växer. Skulle jag nog vilja hävda.

Jag
Det har varit lättare att åstadkomma jämlikhet när ekonomin växer. Ja, men det verkar inte gälla längre. Sossar misslyckas i hela Eu. Globaliseringen har gjort kapitalet starkare.

Nej Jämlikhetsanden handlar väl inte om resurser.

Du använder ordet "ändliga tillgångar". Hur ändliga? Vilket mått? Partistyrelsen svarar inte på den frågan. Och det gjorde inte heller Kriskommissionen. 3 klot är ett ofantligt starkt mått, som måste åtgärdas.

Svar
Med ändliga menade jag nog två saker: dels sådant som faktiskt kommer att ta slut (Tex olja) dels sådant som tar slut om man överutnyttjar det (tex fisken i havet). Ungefär så. Men det var ingen djupare tanke bakom. Bara att vår tillväxt måste vara långsiktigt hållbar.

Sedan om tre jordklot. Har svårt att tro att världens rika och mäktiga (dvs vi) kommer att gå med på att sänka sin levnadsstandard till en tredjedel (antagligen mer). Det ger oss tre alternativ. 1) håll kvar de fattiga i fattigdom. 2) låt allting gå åt helvetet ekologiskt och se vad som händer. Eller 3) hitta sätt att bibehålla vår levnadsstandard på en ekologiskt hållbar nivå. Den sista strategin kräver som jag ser det produktivitetsutveckling och tillväxt. Inte minst för att vara politiskt genomförbar.

Så ungefär tänker jag.

Jag
Du ser de tre alternativen. Bra, det är just vad som behöver analyseras på djupet. Dvs Kriskommissionen måste få en fortsättning. 1) Miljarder fortsatt fattiga. Andra miljarder (Kina, Indien, Brasilien ...) tar för sig. De är redan "utanför vår kontroll" (om vi skulle försöka hålla ner dem i fattigdom). 2) är kanske det som pågår nu. 3) Att Kina m fl försöker uppnå "vår levnadsstandard" är på sätt och vis hoppfullt. Eftersom det troligen inte går i längden, så tvingas kineser, svenskar och andra till förhandlingsbordet om en "hållbar levnadsstandard". Sossar i hela världen borde gå i spetsen för att hitta lösningen. Så sker inte idag. Analys (med tydliga mått liknande 2 grader för klimatet), vision och metoder för omställning. Exakt vad det betyder för vår levnadsstandard får framtiden utvisa. Även jag hoppas på produktivitet (ej lika med produktionshöjning). Men jag vill säga till människorna: Stoppa konsumtionshysterin! Den gör er inte ens lyckliga. Jag vill inte stoppa huvudet i sanden som S gör idag. Jag är optimist om en global socialdemokratis möjligheter.