Karl Petré Stockholm, Sweden KOMMENTAR S och M+C: Rädda jorden nu! Nr B2u 2011.05.18
í
KOMMENTAR S och M+C: Rädda jorden nu! 2011.05.18
En sensationell beskrivning av miljöfrågan gjordes 16 maj i Dn * av miljöminister Andreas Carlgren (C) och biståndsminister Gunilla Carlsson (M). Läs detta (som de "fram till nyligen" inte såg) : "Men trots stora framsteg med lokal miljöförvaltning och över 500 internationella miljöavtal mår planeten sämre i dag än för 50 år sedan. Miljöpolitiken springer efter och reparerar, men världens natur och resurser förbrukas snabbare än vad miljöpolitiken lappar och lagar." Detta är lika anmärkningsvärt som följande citat ur S-partistyrelsens dokument inför partikongressen för några veckor sedan: "Om hela världen hade den resursförbrukning som vi har i Sverige skulle det behövas över tre jordklot för att försörja jordens befolkning." Liksom även konstaterandet att "själva livet hotas" av klimatfrågan. Dessa två uttalanden av C+M respektive S har ungefär samma innehåll och tyngd. Carlgren och Carlsson skriver följande. - "Uppdelningen mellan miljö och tillväxt måste --- brytas."
- "definiera säkra planetära gränser".
- "resurser till förnybar energi i en tidigare inte skådad omfattning".
- "räkna in kostander för --- naturkapital i nationalräkenskaperna".
- "löpande redovisa --- miljöpåverkan".
Dessutom skriver de, att dessa frågor måsta kopplas till "strävan att lyfta tre miljarder människor ur fattigdom".

Detta är FANTASTISKT BRA formulerat.

Men, men, men - produktionsökningen fortsätter. Inga planer från S och M+C finns att begränsa denna och dess förödande, miljöförstörande konsekvenser. Ingen vågar ifrågasätta den vilda kapitalismen. Alla i praktiken lika nyliberala. S måste tänka om och återta begreppet blandekonomi, där samhället tillåts ha kontroll. Detta måste förklaras bland människorna. Endast kunniga folk i rörelse kan tvinga de ekonomiska makthavarna och politikerna till besinning och åtgärder. Därför:

- Sätt S-föreningarna i rörelse!
- Samarbeta med miljörörelsen!
- Kräv omedelbar aktion av S-partiledning och regeringen!
- Rädda jorden!