Karl Petré Stockholm, Sweden KOMMENTAR Juholt + Tvärdrag = Stina O Nr B2p 2011.03.30
í
KOMMENTAR Juholt + Tvärdrag = Stina O 2011.03.30
Håkan Juholt inledde sitt linjetal på kongressen * med en stark hänvisning till Stina Oscarsson på Orionteatern *. Det var en viktig markering. Sune från landet visar sig förstå kultur bättre än Teddy och Freddy från Täby. Håkan är konstälskare, kanske grundat av morfarskapet Källström i Påskallavik. Håkan vet, att en tavlas värde är något helt annat än dess ibland fantasifulla pris. (Och dess ofta alltför låga pris när konstnären själv ska sälja. Marknadsmekanismens otillräcklighet som värdeskapare för mänskligheten framgår ganska tydligt av skillnanden mellan dessa två priser.) Håkan citerar Stina vad gäller skillnad mellan pris och värde.

Samma Stina Oscarsson har en framträdande plats i det nummer av Tvärdrag *, som kom ut samtidigt med kongressen. Hennes artikel där heter "Manifest för en kulturpolitik bortom den ekonomiska tillväxten". Hon startar med att räkna ordet "tillväxt" i dagstidningarna. Hon hittar tusentals och alla betyder "bra". Via "affärsmässigheten i kulturlivet" och den ofrihet denna skapar går hon vidare till så kallade beräkningar av "värdet på våra naturtillgångar". Som om dessa skulle gå att mäta. Ett förstört ekonsystem kan inte köpas tillbaka för lättvindiga miljarder. Stina upprepar det som Håkan citerat, och anger Oscar Wilde som källa. Vi håller på att förvandlas till människor, som vet priset på allt men inte värdet på något. Men: "Att vara människa är förenat med ett ansvar som sträcker sig bortom jaget och bortom nuet." menar Stina, "konsten kan påminna oss om detta."

Vi hoppas Håkan lyckas arbeta för en kulturpolitik som inte är kommersiellt grundad. Men vi hoppas ändå mer - höll jag på att skriva. Det är fel, eftersom frågorna hänger ihop. Alltså: Vi hoppas också att Håkan och partiet lyckas hitta formeln för att lösa den ekvation, som partistyrelsen inför kongressen formulerade, men inte gav lösningen på:

"Om hela världen hade den resursförbrukning som vi har i Sverige skulle det behövas över tre jordklot för att försörja jordens befolkning." (Min fettning.) Tvärdrag diskuterar tillväxten seriöst ur detta perspektiv. Partiledningen gör det ännu så länge inte.