Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS Ny socialistinternational? Nr B2m 2011.03.21
í
NOTIS Ny socialistinternational? 2011.03.21
Med anledning av Socialistinternationalens bedrövliga senare historia menar Sigmar Gabriel * i tyska socialdemokraterna, att internationalens existens bör omprövas. Det står att läsa i finländska Arbetarbladet *. Bakgrunden är, att de två diktatorerna Ben Ali och Mubaarak från Tunisien respektive Egypten var medlemmar av Socialistinternationalen tills upproren där började.

Tidningen skriver vidare:
"Han tillspetar kritiken med att SI inte längre är någon röst för frihet och tillägger att den omständigheten måste ändras. Sigmar Gabriels ultimativa krav är att organisationen ska genomgå en fullständig reform eller grundas på nytt. SPD-ledarens linje stöds även av det svenska, nederlandska och brittiska broderparitet. Den nya Socialistinternationalen bör utvecklas senast före årsskiftet.
- Den behövs, skriver Sigmar Gabriel för att socialdemokrater i hela världen måste finna svar på en globalisering som ska drivas fram med målet att främja friheten, rättvisan och välstånd för alla – istället for rikedom endast för ett fåtal."