Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS Kort om Kriskommissionen Nr B2h 2011.03.17
í
NOTIS Kort om Kriskommissionen 2011.03.17
Kortfattade slutsatser om Kriskommissionen: Kriskommissionen
1. har bra klassiska, socialdemokratiska svar. Inte någon "högerlinje".
2. fångar in de viktiga frågorna.
3. saknar viktiga fakta, proportioner, problemformuleringar, lösningar, tydlighet och konsistens mellan avsnitten.
4. snuddar endast vid en lösning i stället för att ta ett fast grepp gällande ödesfrågorna klimat/resurser och en global politik mot "finansekonomins maktställning", "allt starkare kapitalägare" och "starka intressen".
5. vill öppna partiet, men glömmer klassen och kampen.

Läs hela min analys av Kriskommissionen (html * eller pdf *).