Karl Petré Stockholm, Sweden ANALYS En hotad mänsklighet Nr B2c Ver utkast 2011.03.02
í
ANALYS En hotad mänsklighet 2011.03.02
(Skiss)

Miljarder har det ganska bra, miljarder svälter

Jämlikhet måse börja på global nivå. Inte för att vi på kort sikt kan uppnå full jämlikhet globalt. Men det måste sägas, att en process av utjämning måste börja.

Jorden överbefolkad? Läge, prognos. Finns mat till alla?

Klimatet krisar, resurserna tar slut, naturen förgiftas

Fossila bränslen förorsakar klimathot, peak oil är nära förestående, flera anda hot är överhängande. Det måse sägas, att fortsatt tillväxt i de högt utvecklade länderna inte är möjlig.

Konflikter och stora krig hotar

Miljarder kineser, indier och brasilianare är redan på väg att etablera "vår standard". Striden om knappa resurser har redan börjat. Varför skulle just svenskarna vara de som vinner den striden? Socialdemokratins oförmåga 1914 får inte upprepas 2014. Så tydligt måste frågan formuleras.

En vision om välstånd utan tillväxt är nödvändig

Den materiella grunden för ett gott samhälle är mer än väl utlagd. Socialdemokratin måste ta ansvar och säga stopp!