Karl Petré Stockholm, Sweden ARTIKEL Nr B2b 2011.02.28
Välj tillfällig partiordförande

(Publicerad i Stockholmstidningen.)

I Stockholm ska 7000 personer ha valt kongressombud från en lista på 150 namn. 20 namn måste väljas. Vilka? Mingel på 68an är bra. Men den metod som är tillgänglig för alla är att titta på sap.se. Där finns ombuden beskrivna. Men 67 har inte skrivit något alls. Och de flesta har skrivit kort, allmängiltigt. Man kan inte välja på sådana grunder. I Stockholmstidningen har man fått en enda rekommendation: Rösta på 10 unga. Men om de har några politiska åsikter framgår inte.

Kongressens huvudsyfte är val av partiordförande. Försök att hitta något om partiledare bland ombudskandidaternas beskrivningar! Slumpen får avgöra. Men spelar det någon roll? Ombudens uppgift är inte att välja utan att bekräfta det val som valberedningen gjort på opolitiska grunder.

Valberedningen "tar inte ställning till politiken", säger dess ordförande Berit Andnor i Stockholmstidningen 31/1. Titta sedan på kongressens dagordning. Fredag kl 17 Val av partiordförande. Fredag kväll ingenting. Lördag kl 10 Linjetal av partiordförande. På detta av demokratin opåverkade tal ska kongressen väl helst ge ordförande det "mandat" som Mona Sahlin så hett efterlängtade.

Detta är inte den "omstart för socialdemokratin", som kriskommissionen förslår. Det liknar mer skendemokrati, som Eva Ölund skrev 21/1. Ing-Marie Gidlööf vill ha förslag om utveckling. Här är mina förslag:

1. Välj en tillfällig partiordförande. Kanske Jan Eliasson som har pondus och kan verka fram till nästa kongress.

2. Bestäm att nästa kongress ska besluta om hur omstarten ska se ut vad gäller program och organisation .

3. Välj nya kongressonbud utifrån politiska kriterier efter debatt i alla föreningar.

4. Välj partiordförande och resten av partiledningen på de politiska grunder som partiets medlemsmassa tagit ställning till. Tillvarata erfarenhet, men mest nytt, friskt blod.

5. Organisera debatt på vebben. Låt ombuden beskriva sig på vebben utifrån kongressens viktigaste frågor. Sänd kongressen på vebben.

Som nybliven aktiv i partiet är jag förtjust över den entusiasm och debattlust som finns på många håll. Folkrörelserapporten! Kriskommissionen! Samtidigt är jag chockad över den myckna byråkratin. Adnors uttalande är kanske det värsta exemplet. Hon säger också: "Jag tror inte på idoltävlingen. Det kan bygga sådana motsättningar i partiet". Snälla Berit - Mubaarak eller Ben Ali skulle inte kunnat säga det bättre. Rädsla för otyglade medlemmar! Men framtiden kräver utvecklad demokrati i såväl Tunisien som Socialistinternationalen och vårt svenska parti.

Kalle Petré
Bromma S

(Några fraser av viss betydelse har försvunnit vid St's redigering.
- Punkt 2 avslutades med "mot bakgrund i Kriskommissionens rapport."
- Punkt 5 avslutades med "Teknik och politisk vilja behöver utvecklas. 'Med dagens teknik finns inga gränser', säger Kriskommissionen."
- Som en antydan om de tekniska bristernas betydelse för demokratin hade jag i början av artikeln om kandidaterna på vebben skrivit: "Dessutom kan man bara läsa en i taget. Man kan inte ta fram fler och jämföra." )