Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS Dn eller Internationalen om 2010? Nr B27 2010.12.30
í
NOTIS Dn eller Internationalen om 2010? 2010.12.30
Så här års ska det gågna året utvärderas. Jag läser i Dagens Nyheter 29 december och Internationalen 23 december. Bilderna som ges är väldigt olika.
Dagens Nyheter
Rubrik:
Så blev världen bättre år 2010
Löpsedel:
24 tecken på att VÄRLDEN BLEV BÄTTRE 2010
Fattigdomen i Afrika minskar. ~"forskarna tycks vara ense om det".
Färre människor dör på vägarna
Sverige av med djursjukdomen blåtunga
Aung San Suu Kyi fri
Alla Essungas nior behöriga till gymnasiet
Förbud mot aga i ytterligare tre länder
Svensk ekonomi återhämtade sig
Mörk choklad och grönt te är nyttigt
Utvecklingen går framåt i u-länder. 75 % kan läsa. Fler barn i skolan. Bättre hälsa. Ökade inkomster. Fler fria och rättvisa val. Färre avrättas
Fn sätter fokus på barnarbete genom företagens sociala ansvar.
Förbud för fartyg dumpa avfall i Östersjön
Biologiska mångfaldens ska skyddas. Avtal av 190 länder.
Tiodubbling av antalet skolbarn i Afganistan på 8 år. Från 700 000 till 7 miljoner. Flesta lärarna har slutat använda rotting
6 % fler barnfödslar i Sverige
Färre tillsatser i många svenska matvaror
Försöksdjurens tillvaro ska bli drägligare. Även för hästar och grisar
Säkrare för barn i Sudan. Ny barnlag. Barnsoldater förbjuds. Straffrättsåldern från 7 till 12 år. Barn får ej dömas till döden. Skolaga förbjuds i Khartoum.
Friskare fiskar. Bättre fiskbestånd. Genom ökad kontroll.
30 % färre kärnstridsspetsar om 7 år genom avtal Ryssland-Usa
Solenergipark i Italien ger el till 16 500 familjer, minskar CO2 med 41 000 ton
Demokratikämpe frigiven i Kina
Färre fast i sms-låne-fällan
Ny snigel upptäckt
Fler svenskar klarar sig utan penicillin
Internationalen
Rubrik:
Har kapitalismen fått fnatt? Ja!
Sammanfattning:
Gåslever, rysk kaviar och barkbröd
Inte sedan 30-talskrisen har så många människor förlorat sina arbeten, sina besparingar, sina hem och sitt hopp. Extremt fattiga exploderat
Extremt rik minoritet allt mer isolerar sig i luxuösa skyddande omgivningar
G20: 30 miljoner fler arbetslösa än 2007 = 210 miljoner. + alla som "droppat ut". Europas "stela" arbetsmarknad räddar dock jobb
Who: Miljard kan ej betala för hälsovård. 100 miljoner blir fattiga varje år pga sjukdom.
Nyliberala klasskriget startade i de anglosaxiska länderna, och där syns effekterna tydligast. Även Tony Blairs "tredje väg" var återvändsgränd. Cameron avskedar halv miljon, studieavgifter katastrofhöjs. Invasion av löss, loppor, kackerlackor, möss och råttor. Socialbidrag minskar när behoven höjs.
Usa: Sedan Reagan inga reallönehöjningar till de arbetande. Även medelklassen på väg att krossas. Bankledare får bonus.
Frankrike: Demonstrationer. Ingen fransk parlamentsledamot har arbetarbakgrund. Hela kvarter överges av polis, blir rättslösa med 50 % arbetslöshet. Allt mer segregation. 1/3 av Paris uteliggare har fast arbete med lön som inte räcker till både hyra och mat. 750 000 får mat via "matbanker".
Portugal, Irland, Grekland ... I Aten har en butik av fem slagit igen.