Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS Nu blir vebbsajten "officiell" Nr B24 2010.12.12
í
NOTIS Nu blir vebbsajten "officiell" 2010.12.12
Nu tar jag bort utkaststämpel från vebbsajten "Global reform". Det betyder, att jag i princip är färdig med dess utformning och att den innehåller tillräckligt mycket för att ha "ett innehåll". Dock - förändringar av utformningen kommer naturligtvis att ske allteftersom. Jag har till exempel inte lyckats få ordning på ett par sql-fraser (= programfras för utdrag ur databas), vilket innebär delvis felaktiga dokumentlistor. Och innehållet består ännu mest av åsikter och alltså mindre av ordentligt faktaunderbyggnad. Men det kommer. Jag tycker helheten funkar att börja jobba med. Hoppas det blir bra!