Karl Petré Stockholm, Sweden ANALYS Den balanserade socialismen Nr B22 Ver Utkast 2011.03.01
í
ANALYS Den balanserade socialismen 2011.03.01
(Skiss)

Kommunismen har misslyckats

Socialdemokratin har lyckats först, men misslyckas idag

"New Labour", "Nya Moderaterna" är välfunnen politik för kapitalismen i tiden
Kapitalism och socialism
Var finns socialdemokratin utanför Europa? Brasilien, Venezuela?
Motkrafterna i Sverige och globalt

"Den balanserade socialismen" är visionen för den nya globala S-politiken

- Jämlikhet inom helt nya ramar för hållbarhet och hög produktivitet
- Lokal och global organisering.
- Folklig förankring (= bred förståelse) före handling.