Karl Petré Stockholm, Sweden ANALYS Den vilda kapitalismen Nr B20 Ver Utkast 2011.03.01
í
ANALYS Den vilda kapitalismen 2011.03.01
(Skiss)

Kapitalismen
- har skapat hög materiell standard i stora delar av världen.

Produktivitet och skaparkraft måste bevaras och utvecklas.

Kapitalismen
- skapar klyftor,
- krisar kraftigt,
- kan inte bli hållbar
- kan inte kontrolleras nationellt.

Nationellt har socialdemokratin tidigare lyckats styra kapitalismen till brett välstånd. Idag pressas varje land och världen i sin helhet till allmer ojämlikhet och otrygghet.