Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS M gynnar höginkomsttagare Nr B1x 2011.02.15
í
NOTIS M gynnar höginkomsttagare 2011.02.15
Vid en jämförelse mellan S-regeringen 2002-2006 och den borgerliga 2006-2010 framgår ett tydligt mönster. Hög- och låginkomsttagare jämförs med genomsnittet vad gäller inkomstutveckling i kronor på grund av skatte- och bidragsförändringar. Siffrorna är % av den genomsnittliga inkomsttagarens inkomstutveckling. (Median = lika många inkomsttagare över som under. Medium, här kallat genomsnitt = inkomstutveckling / antalet inkomsttagare.)
Låg Median Hög
2002-2006 60 130 95
2006-2010 30 90 240

Här framgår, att höginkomsttagare gynnats starkt under den borgerliga regeringen, men inte under S. Det framgår dessvärre också, att låginkomsttagare missgynnats under bägge regeringarna, men mycket mer under de borgerliga.

Detta kan man läsa i Dn idag (15/1) i en debattartikel * skriven av två s-ekonomer. Var gränserna går för hög och låg framfår inte.