Karl Petré Stockholm, Sweden KOMMENTAR Egypten: Hurra! Nr B1v 2011.02.11
í
KOMMENTAR Egypten: Hurra! 2011.02.11
Nu är det skönt! Nu har Tahrir-kämparna vunnit en avgörande seger! Ikväll får de fira.

Mubaarak har avgått. Det var det viktigaste kravet. Men jag gissar, att de flesta av Frihets-kämparna förstår, att de måste fortsätta att kämpa på ett lika intelligent sätt, för att garantera att demokratin verkligen etableras på ett fullödigt sätt. Mycket är avgörande den närmaste tiden. Att Mubaarak har avgått, betyder inte att "regimen" har fallit. Militärerna har tagit över. Militärledningen är en del av regimen. Den är ingen garant för en bra utveckling. Men militären är också ledare för en värnpliktsarmé. Det betyder, att den har, vad jag förstår, starka band med folket. Ledningen kan inte hantera dessa soldater på vilket sätt som helst gentemot folket och demonstranterna. Men särskilt nu, när demonstranterna vunnit en stor seger, så har de också vunnit stort förtroende hos resten av folket. Vet Tahrir-folket att föra sig på rätt sätt, så kan de driva utvecklingen vidare. Med pondus kan de tvinga militärledningen till rätt åtgärder. Den ledningen kommer säkert att försöka avleda. Deras "viktiga meddelande" igår, var faktiskt ett sista försök att behålla Mubaarak vid makten. Man måste säga till Egyptens folk: Gott att de lovar en demokratisk utveckling, men litan inte på militärledningen. Lita på Tahrir-styrkan! Den styrkan består i fredlighet och massrörelse. De har vetat att försvara sig mot våldsangrepp, men huvudreglen har varit fredlighet. Tahrir-folket måste säga till militärledningen: "Gör inte som Mubaarak, orgnisera inte våld mot oss. Och låt bli att försöka lura oss, som ni gjorde igår."

Det finns mycket att säga. Men nu: Alla Egyptier önskas en god och härlig natt!