Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS Agera globalt för hållbar framtid Nr B1m 2011.01.24
í
NOTIS Agera globalt för hållbar framtid 2011.01.24
Den gamla devisen från Rio 1992 "Tänk globalt, agera lokalt" måste ersättas med att både tänka och agera globalt. Så skriver Johan Rockström och fem kollegor från Stockholm Environment Institute (Sei) i Dagens Nyheter 23/1.* Vi har inte bara en klimatkris utan även en global ekosystemkris, menar de. Vi har nu nått en punkt "där vi överskrider flera gränser för jordens förmåga att generera social och ekonomisk utveckling på lång sikt." Det ställer "enorma krav på omställningar av produktion och konsumtion, investeringar i industri, energi och transportsystem." Gruppen påpekar ett exempel på ojämlikhet, när en svensk använder 10 gånger mer energi än en kenyan. Miljöfrågorna är ingen "externalitet" utan är avgörande för ekonomi och säkerhet.

Gruppen är optimistisk så tillvida, att en påpekar att forskning indikerar, att den gigantiska men nödvändiga utfasningen av fossila bränslen till år 2050 är möjlig. "Sverige ligger i framkant inom politiken för global utveckling och grön ekonomi och kan föra fram viktiga lösningar". De sex har tre förslag för Sverige: En permanent vetenskaplig kommission, en "chief scientist" och initiativ till en samordning av internationella processer. "2011 är ett viktigt år då vi har möjlighet att etablera de institutionella formerna för en hållbar global framtid." Perspektiven är

Fn's miljökonferens i Rio de Janeiro 2012.

Fn's klimatmöte i Durban 2011.