Karl Petré Stockholm, Sweden ANALYS Valförlust: rödgröna, sossar, Sd Nr B19 Ver Utkast 2011.03.01
í
ANALYS Valförlust: rödgröna, sossar, Sd 2011.03.01
(Skiss)

"22 procent av dem som har ett jobb röstade på Socialdemokraterna. Andelen för Moderaterna var 32 procent. Det är en observation som smärtar allra, allra mest", säger Mona Sahlin. Här har Mona träffat helt rätt. Den smärtan delas nog av alla partimedlemmar. Därför heter det Kris-kommission. Den måste fråga och besvara hur socialdemokratin hamnade här och hur vi ska få en helt annat framtid. Vi andra måste hjälpa kommissionen på traven.

Som en grund för min egen analys, vill jag se hur andra analyserar valnederlaget. Socialdemokrater och andra. Många skriver. Jag har referenser i slutet av dokumentet. Dessa analyser och slutsatser är vitt skilda.

Jag börjar med en beskrivning av den valkampanj som var. Vad är huvudkritiken? Utgångspunkten för resten av min analys är de tre orden hållbarhet, produktivitet och jämlikhet. De står för visionen om ett bra samhälle. Men visionen har ett hinder att ta sig över i form av en extrem globalisering av en vild kapitalism. Dessa behöver en särskild analys. Valförlusten måste relateras till den större lösningen på globaliseringen och kapitalismens problem. Man kan kalla den lösningen för ”den nya socialismen”, det rödgröna samhället eller liknande. Det handlar om den nödvändiga samhällskonstruktion som kan garantera hållbarhet, produktivitet och jämlikhet. De konkreta frågorna som skatter, rödgrönt samarbete, Sd och mediaunderlag kan analyseras med utgångspunkt från nämnda hållpunkter.

Följande är ännu bara stolpar för en tänkt analys. Dessa stolpar kommer säkert att kompletteras och ändras under arbetets gång.

Valkampanjen

Valresultatet

Valprogrammen

Kampanjmetoderna

Otydligt alternativ till borgerligheten

Hållbarheten

Levnadsbetingelser förstörs, resurser tar slut

Den gröna rörelsen

De rödgröna

De röda måste ta till sig hela den gröna rörelsens program. Eko-socialism

Ingen mer tillväxt i rika länder

Jämlikheten

Ojämlikheten som tendens. I Sverige, Europa och globalt

Ojämn utveckling: rika-fattiga, land-stad, kunskap, kön, hbt, migration ...

Historiskt och dagens globala situtation

Borgarnas politik

Tidigare S-politik

Solidaritet och Sd

Jämlikhet i ett land?

Fullt program för global jämlikhet

Produktiviteten

Produktion och produktivitet

Den stegrande produktiviteten

Kapitalismen som produktivitetshöjare

Icke-kapitalistiska metoder