Karl Petré Stockholm, Sweden Kommentar Det gäller rödgrön framtid Nr B17 Ver 2 2010.12.09
í
KOMMENTAR Det gäller rödgrön framtid 2010.12.09
RÖDGRÖN FRAMTID

Ett val är förlorat. Ja, två i rad. Men själva valet är inte huvudsaken. Huvudfrågan är hur framtiden blir gällande hållbarhet, produktivitet och jämlikhet. För hållbarhet krävs att miljörörelsens krav blir dominerande, det vill säga en total vändning av den politiska tendensen. För jämlikhet krävs en annan total vändning från ett allt mer kluvet samhälle. För produktivitet krävs att inte bara vara "vänster" utan att bevara och utveckla dagens produktivitetsutveckling.

Detta kan dock inte förverkligas enkom genom svenska valsegrar. Globaliseringen och den vilda kapitalismen kräver globala åtgärder. Alla nivåer räknas - lokalt, svensk, europeiskt och globalt. Men utan en globalt samordnad politik, kan man inte nå avgörande resultat. Oerhört svårt, men nödvändigt att säga.

EN STARK OCH KORREKT S-POLITIK

Den som främst är ute efter att vinna val, bör kanske söka sig till "mitten". Om sossarna då är duktigare än borgarna i valkampen, så vinner man. Men till vilken nytta? För att fortsätta den resa mot social miljöförstöring, nedrustning och ojämlikhet som hela Europa genomför, oavsett vilket parti som sitter vid makten? Nej tack! Vitsen med socialdemokratiskt regeringsinnehav måste vara något annat.

Det behövs ett starkt parti med en bra politik. En bra politik är en som åstadkommer något radikalt annorlunda än borgerligheten vad gäller hållbarhet och jämlikhet, och någorlunda lika med borgerligheten vad gäller produktivitet. Styrkan får man genom att finnas bland människorna med deras deltagande. Och dessutom - än en gång - inte bara i Sverige. En politik för hela Sverige, för hela Europa, för hela världen - med Sveriges, med Europas, med världens deltagande.