Karl Petré Stockholm, Sweden KOMMENTAR Nerväxt, jämlikhet Nr B12 2010.05.09
í
KOMMENTAR Nerväxt, jämlikhet 2010.05.09
"Om hela världen hade den resursförbrukning som vi har i Sverige skulle det behövas 3,4 jordklot för att försörja jordens befolkning." Så står det i socialdemokratiska kongressrådslagets klimatplattform. Men jag hittar inga adekvata slutsatser.

Finanskrisen sattes i halsen på liberalerna. Men hur ska en effektiv reglering gå till? Just nu verkar Grekland kunna tippa över ända den nydeklarerade återhämtningen. Från dag till dag ändras kommentarerna. Från förtröstan till förskräckelse och tillbaks igen. Hur instabil får kapitalismen bli, egentligen?

Det är inte möjligt att fortsätta "tillväxten". Partierna är ännu mest tysta om frågan - trots att den ställdes för decennier sedan. Och i grund och botten tror jag, att en lösning inte är möjlig utan en jättelik förändring. Vi måste på något sätt backa. Hur det ska gå till, vet jag inte. Men jag är övertygad om att kapitalismen utan "tillväxt" kommer att bli ett fruktansvärt elände. Därför är borgarna diskvalificerade - de kan omöjligen hitta lösningen. Ska världen förändras till hållbarhet och på ett någorlunda jämlikt sätt, så krävs en internationell massrörelse för långsiktig förändring av hela samhället. Arbetarrörelsen och andra folkliga rörelser måste vara kärnan. Nya former för demokrati utvecklas genom internet. Gamla idéer om demokratisk utveckling behöver tas upp på nytt.

Men borgarna och företagarna då, är det helt fel och kört? Jag tror inte det. Jag är inte "marxist" (som många gärna vill kalla sig). Jag tror inte på antingen eller. Företagare kan åstadkomma mycket bra för samhället. Socialdemokratins främsta strävan är JÄMLIKHET. Borgarnas främsta drivkraft är EGENINTRESSET. Dessa tendenser finn inuti varje människa och varje nation. Häremellan behövs balans. Jag tror det är socialdemokratins uppgift att hitta den. Att hitta en kollektivism och ett samhällsingripande som kan dominera över den kaotiska kapitalismen.

- Hållbar produktionsnivå! (= nerväxt i rika länder.)
- Anständiga levnadsförhållanden för alla! (= tillväxt i fattiga länder.)
- Jämlikhet i alla länder och på den enda globen!