Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS "När resurserna inte räcker till" Nr B0z 2010.05.30
í
NOTIS "När resurserna inte räcker till" 2010.05.30
Kina växer. Indien. Nu jagas resurser. Räcker de? Hur går det för oss? Kort slående beskrivning i bloggen "Fogelqvist. En annan värld är kanske möjlig" *. Läs den.