Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS Earth hour och day Nr B0w 2010.05.30
í
NOTIS Earth hour och day 2010.05.30
27 mars var det Earth Hour. Folk över hela jorden släckte lyset en timme på kvällen för klimatet. Varannan svensk! Se utvärdering på www.wwf.se *.

Den 22 april var det Earth Day för att uppmärksamma resursbristen. Under rubriken "Jorden tål inte vår konsumism" (Se Svd*) undrar nio forskare i Svenska Dagbladet hur vi kunnat hamna så fel. "--- om alla levde som vi skulle vi behöva --- 3,4 jordklot." "--- vi står inför stora förändringar, och att tiden för att genomföra dem är NU."