Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS Tvärdrag efter tillväxten Nr B0v 2010.05.30
í
NOTIS Tvärdrag efter tillväxten 2010.05.30
Kortare arbetstid, längre semester, ökad jämlikhet - i stället för konsumtion? Frågan ställs av Daniel Suhonen i Ssu's tidskrift Tvärdrag *. Senaste numret har rubriken "Efter tillväxten. Är vi redo för en rödgrön förnyelse?" Hans artikel heter "Socialdemokratins (sista) chans?"

Många kloka (och ibland kända) personer skriver eller samtalar i frågan. "Har vi verkligen blivit mer hållbara de senaste 30 åren då vi pratat hållbarhet?" Under rubriken "Välstånd utan tillväxt" redogörs för hållbarhetsforskaren Tim Jacksons analys och förslag. Typ tak för resursförbrukning, andra måttstockar än bnp, nya gemensamma offentliga platser, tackla inkomstklyftor med omfördelning.

"Står vi inför ett paradigmskifte är det i alla fall inte någonting som märks i det stora socialdemokratiska partiet." Är det så illa? Då får vi hoppas, att Ssu kommer och sätter eld i aschlet på partiet!