Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS Tillväxt sedan 1889 - det räcker! Nr B0r 2010.06.15
í
NOTIS Tillväxt sedan 1889 - det räcker! 2010.06.15
En av socialdemokraternas huvudparoller i valet är "Tillväxt sedan 1889". Det är en paroll i linje med "Vi byggde landet". Det illustrerar framgång i att skapa välfärd. Bra - så långt. Men idag gäller annat. Effektivisera gärna produktionen genom ökad produktivitet, tillväxt i produktiviteten. Men den totala produktionen kan inte längre tillåtas växa. Vi måste - framförallt i vår del av världen - stoppa tillväxten och börja backa. Produktionsvolymen måste minska radikalt, vi måste ha ha nedväxt. "Tillväxt sedan 1889 - nedväxt sedan 2010".