Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS 3.4 jordklot Nr B0n 2010.07.19
í
NOTIS 3.4 jordklot 2010.07.19
Sveriges förbrukning motsvarar 3.4 jordklot.
Usa's 5. Och hela jorden 1.4.
Det kallas fotavtryck, footprint.
Vi är idag 6 miljarder på väg mot 9.
Alla dessa vill komma upp i nivån 3.4 och kanske 5.
Räkna på det! (Se "footprint")*
Och räkna ut den politik …
… som löser den svåra ekvationen!