Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS Rödgrön valseger! Nr B0m 2010.07.19
í
NOTIS Rödgrön valseger! 2010.07.19
Fyra borgerliga år. Ökade klyftor. Ökad otrygghet. Opinionssiffrorna svajar. Vi hoppas! Och vi ska jobba för en seger!


Hållbarhet och jämlikhet
börjar med rödgrön valseger!