Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS "Annars går den under" Nr B0j 2010.07.22
í
NOTIS "Annars går den under" 2010.07.22
Rubriken på min vebbsajt är pretansjös. Som om jag skulle kunna genomföra en global reform. Det är förstås inte det jag tror, utan jag hoppas att tillräckligt många ska slå in på den väg, som heter "rädda jorden". Och det verkar vara vad som sker. Överallt dyker fraserna upp. Idag (22 juli) börjar en artikel i Dn sålunda: "Vi har ett enda måste framför oss: att göra världen mer hållbar. Annars går den under." Det är Lotta Jonson som skriver om design-utställningen "Sustainable futures" i London*. Att våga ställa frågan "Can design make a difference?" är bra. För det är det som gäller. Det handlar inte bara om ekonomi eller politik. Alla aspekter av samhället måste engageras för den globala reformen. Till och med desajn! För det är ju en del av det som behövs för att göra reformen mänsklig, vacker, härlig! För utveckling och skönhet, men med förnuft.

Artikeln hänvisar också till en "designteoretiker", Johan Thackara. Han nås på www.thackara.com* eller www.doorsofperception.com*. Citat: "ett ultralätt headset till en mobiltelefon kräver 500 kilo råvara (i form av exempelvis olja) för att produceras."