Karl Petré Stockholm, Sweden NOTIS Öppen bil Nr B0g 2010.07.22
í
NOTIS Öppen bil 2010.07.22
"Formgivare och tekniker redovisar öppet hur den är konstruerad för att den kontinuerligt ska kunna förbättras. Inga företagshemligheter alltså." skriver Lotta Jonson om bilen "C, mm, n" i sin Dn-rapport från utställningen "Sustainable futures" *. Det är alltså inte bilen som är utan tak, utan ritningarna som är offentliga. Den kommunistiska drömmen? Kanske. Rör vi oss inte på sätt och vis i riktning mot den kommunistiska normen? Om vi ska stoppa tillväxen och ha radikalt mer jämlikhet, så borde även informationen vara överflödande och jämnare fördelad bland människorna. Allt färre info-delar blir hemliga och svåråtkomliga. Internet, dataprogrammeringens "open source", piratandet av musik och film. Patent går ut efter en viss tid. Det mesta av vetenskapen är offentligt.

Jag tror inte på det klasslösa samhället. Men jag tror på ett erkännande och bejakande av den kommunistiska tendensen.