Karl Petré Stockholm, Sweden KOMMENTAR Steg 3 - äntligen! Nr B0e 2010.08.19
í
KOMMENTAR Steg 3 - äntligen! 2010.08.19
Så har det äntligen kommit, ett brett initiativ mot den ohållbara, fortlöpande ekonomiska tillväxten. Steg 3 har fötts och de finns på www.Steg3.Se *. Bland undertecknarna syns: Anders Wijkman . Tidigare EU-parlamentariker och Kristdemokratisk politiker.
Annika Åhnberg . Tidigare jordbruksminister för Socialdemokraterna, ordförande i Rädda Barnen samt vice VD för Alfa Laval.
Birger Schlaug . Samhällsdebattör, f.d. Riksdagsledamot och språkrör.
Carl Schlyter . EU-parlamentariker för Miljöpartiet.
Carlos Andersson . Centerpartistisk kandidat till kommunfullmäktige i Göteborg.
Johan Ehrenberg . Grundare av ETC.
Kajsa Borgnäs . S-studenters förbundsordförande sedan juni 2007.
David Jonstad . En av grundarna till klimatmagasinet Effekt samt författare till boken "Vår beskärda del".
"Vi är fastlåsta i en samhällsmodell som kräver ständig tillväxt för att fungera. En miljömässigt ohållbar modell. " Så skriver Steg 3 som första presentation. De kräver: … att en diskussion kring den ekonomiska tillväxtens hållbarhet på ett seriöst och bestående sätt förs upp på den politiska agendan. Den rådande ekonomiska tillväxtmodellen måste tillåtas att problematiseras, analyseras och utsättas för öppen kritik.
… att det tillsätts resurser för att ta fram en plan för en fungerande samhällsmodell, som inte är beroende av ekonomisk tillväxt. Steg 3 skulle man kunna kalla den. Vi hoppas att Sverige ska våga ta en ledande roll inom detta område och vara med och visa vägen mot framtiden.

"Vi behöver en ekonomi som skapar utveckling men inte tär på miljön. En ekonomi med en rättvis social fördelning. En ekonomi som låter människor utvecklas, men i samklang med naturen och utan att slösa på våra gemensamma tillgångar."

" I framtiden måste konsumtionsideologin ersättas av andra visioner och vi kommer antagligen ägna oss mindre åt klassiskt lönearbete och mer åt att utveckla andra sidor av oss själva.

Så bra! Man kan hoppas att de lyckas bryta sig in i valrörelsen.

Inte tillväxt - men vad vill då Steg 3. Än så länge inte mycket mer än det som står ovan. "Vi tror oss inte ha alla svaren, men vi tycker att det är hög tid att börja leta efter dem. " Det är nog bra, att man samlas på en så allmän plattform. För det är utgångspunkten för varje lösning, att en vilja till stopp gör sig bred. Låt oss alltså samlas!

"Ingen vet hur en sådan modell ska se ut ---" skriver de. Det tror jag inte stämmer. Det finns många som vet en hel del. Somliga har hela samhällssystem att erbjuda. Men visst, vem kunde för 150 år sedan säga hur dagens kapitalism skulle se ut, och vem kunde veta att 1917 års revolution skulle skapa det långvariga skräckvälde vi sett. Det finns dock de, som har visionen om en annan socialism och de som menar att kapitalismen kan fungera på ett annat sätt, till och med utan tillväxt. Låt oss se vad dessa har att säga. Låt oss tänka själva och diskutera. Mycket kommer att prövas och mycket kommer att förkastas. Visioner behövs, och strid om visionernas realism.

Men politik är att handla. Vad ska göras för att bryta utvecklingen? Att förvandla samhället betyder att genomföra små steg och stora steg. Förbjud bilism i centrum, höj bensinpriserna, förbjud reklam, minska arbetstiden radikalt, tokisolera alla hus är några möjliga åtgärder för att minska konsumtion och resursslöseri. (Jag säger inte att dessa åtgärder är exakt vad som behövs.) Men vad gör vi, om detta leder till kaos av massnedläggningar och massarbetslöshet? Det behövs inte bara åtgärder utan också ekonomiska metoder för att åstadkomma balans och jämlik fördelning av "nedväxten". Om Sverige bromsar, hur går det då med oss i förhållande till resten av världen? Blir det totaldipp på Stockholmsbörsen? Hur går det då med våra pensioner? Men dessa frågor är nog småpotatis i förhållande till de krig och klasstrider som skymtar, om vi inte gör något.

Som sagt: "Ingen vet". Men någon form av Global Reform måste komma. Med hållbarhet, produktivitet och jämlikhet. Min hypotes är, att kapitalismen inte fixar detta. Det betyder någon form av socialism, men med starka inslag av privat företagsamhet. Stark styrning, mer utvecklad demokrati, små skillnader i levnadsstandard.