Kalle Petré Stockholm, Sweden 2022.02.06 Nr 2wx Dramatiska ödesfrågor I Dagens Etc 6 mars skriver Bror Perjus en artikel: "Putins livsfarliga krig måste besvaras med global proteströrelse". Två dar tidigare i samma tidning beskriver Extinction Rebellion Ukraina verkligheten med stora inkomster från klimatförstörande gas och olja, som av Putin används för sitt bygge av en ny tsarism. Och för krig.

Putin gör ord olagliga och arresterar protesterande. Men protesterna fortsätter i Ryssland. Och de måste byggas upp även utanför. Perjus skriver: "Sveriges regering och socialdemokratiska partiet bör ta initiativet. Kontakta övriga politiska partier, fackföreningsrörelsen, FN-förbundet, studieförbunden, alla religiösa samfund, fredsrörelsen, klimat- och miljörörelsen och alla andra folkrörelser – inte bara för en stor demonstration utan en serie demonstrationer tills krigs-och kärnvapenhotet desarmerats." Och: "Det svenska initiativet måste spridas vidare via alla våra internationella kanaler för att globalisera protesterna mot kriget."

Reaktionerna mot Putin är stora, liksom åtgärderna mot coronan varit. Vi ser, att aktion är möjligt. Men vi måste också förstå, att den politiska grunden för aktion måste tydliggöras och den folkliga mobiliseringen fördjupas.

Man kan inte på ett kort sätt bra beskriva läget och behovet. Analys och programutveckling behövs kring följande. "Kapitalismen har skapat ett övermått av välstånd", heter det. Ja, mer eller mindre hos flera miljarder människor. Men samtidigt byggs dramatiska ödesfrågor i varandra:
- KRIG OCH FRED. I Ryssland/Ukraina, Kina/Taiwan, Saudi/Jemen. Men det gäller också kolonialt och imperialistiskt agerande av västländer och allra främst Usa.
- KLIMAT OCH 1 KLOT. Klimatkatastrofer utvecklas. Massdöd av arter. Överuttag och förstörelse av naturresurser.
- GLOBAL VÄLFÄRD. Miljarder fattiga står mot somligas omåttliga överflöd. Materiellt välstånd betyder inte god välfärd.

En god och anständig utveckling av en mänsklighet i rimlig harmoni förhindras av en globalt härskande vild kapitalism (även i länder som kallar sej kommunistiska), av självsvåldiga diktatorer och oligarker/storkapitalister, som allt mer dominerar ekonomi och politik. Även i de fåtal länder med demokrati härskar ett tänkande för en helt fri kapitalism. Kraftig korruption är utbredd på alla kontinenter.

För fred, för klimat, för välfärd krävs en radikal förändring. En ny politisk hållning med fördjupad demokrati måste utvecklas globalt. Diktatoriska och auktoritära staters kontroll av folket måste ersättas med tillräckliga åtgärder för att få folklig kontroll över den ekonomiska utvecklingen. Nyliberalism måste ersättas med lämpliga, öppna statliga och kommunala styrande insatser. Perjus skriver: "marknaden och det privata kapitalet måste kontrolleras med demokratiska, politiska medel". Mycket privata företag som bidrar, men också mycket samhälleliga och socialistiska verksamheter.

STOPPA PUTIN.
FÖRENA NATIONERNA I FRED OCH VÄLFÄRD.